Handhaver of Host… de spagaat van deze Amsterdamse dienstverlener

Maurits 28 juni 2017
Sinds ruim een jaar is de gemeente Amsterdam bezig met een pilot op en rond het Rembrandtplein en Thorbeckeplein in Amsterdam. Sinds kort heet dat het Rembrandt District. Doel is het uitgaansgeweld en overlast te verminderen. De pilot startte juli 2015 en is nu halverwege. De cijfers laten volgens de gemeente zien dat het aantal incidenten afneemt. Zo namen overlastincidenten af met 28% ten opzichte van de vorige meting, en daalde het aantal geweldsincidenten 27%. De Hosts (ze zijn herkenbaar aan de rode jassen en polo’s) spelen daarbij een belangrijke rol. Enerzijds in het wegwijs maken van de bezoekers, het helpen bij verschillende ongemakken en vervelende incidenten, maar anderzijds ook in de rol van een soort handhaver. Ook gaat het hierbij om fietsende bezoekers te wijzen op het fietsverbod op de pleinen. Meestal uit dat zich in een vriendelijk verzoek om af te stappen en door te wijzen op het risico van een bekeuring.

In de training werk ik samen met Hans Eichhorn. Hans is trainingsacteur, maar ook werkzaam op de Efteling als entertainer en theatraal publieksbegeleider. Een mooie mix tussen de ‘docerende’ en coachende rol van ondergetekende en de oefen en entertainment rol van Hans. 

Een steeds terugkerend dilemma in de training is de ‘spagaatbeweging’ van de hosts. Want hoe doe je dat… gastvrij zijn, helpen en anderzijds iemand wijzen op ongewenst gedrag (denk aan het blijven fietsen, maar ook omgaan met straatintimidatie)? In de training kiezen we ervoor om dat door zowel discussie als oefening te laten voelen en ervaren. De twijfel, bezwaren en zelfs ergernis mogen er zijn, maar je staat er ook in je professionele rol. Ben je je voldoende bewust van die rol? Wat is het verband tussen je uitstraling en het positief beïnvloeden van het gedrag van de bezoekers? Welke signalen zend je (vaak onbewust) uit en wat vangt de bezoeker daar (vaak onbewust) van op? Zo komen we tot de conclusie dat een fietser die jou ‘aardig vindt’ of naar wie je op een positieve manier autoriteit uitstraalt eerder geneigd is om wél af te stappen (Cialdini). Zo maak je een mooie verbinding tussen gastheerschap en handhaving. Daarom werken we in de training ook aan communicatieve vaardigheden als het gebruik van ik-boodschappen en proactief taalgebruik. En laat Hans zien en voelen dat gedrag steeds weer gedrag oproept. Maar waar we de hosts vooral toe oproepen is om te gaan experimenteren met hun eigen gedrag. Niet vanuit ‘je moet het zo doen’, maar vanuit ‘wat maakt de kans groter dat de beleving positief is’. Wat je vervolgens ziet is, dat de hosts al tijdens de training gaan zoeken naar wat die lastige ‘spagaat’ tot een mooi ‘communicatief ballet’ maakt. Hans en ik hebben in ieder geval bewondering voor deze mooie mensen. Die allemaal verschillend zijn, maar wel hetzelfde doel hebben: het beperken van de overlast voor omwonenden én een bijdrage te leveren aan jouw gezellige avond uit in Amsterdam.